Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Część regionów ma opóźnienia w wydawaniu funduszy unijnych