Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Czy tempo wzrostu dochodów budżetowych z VAT wyhamuje w drugim półroczu?