Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Analizy, raporty, projekty ustaw

Historia upadku hiszpańskiej grupy Banco Popular jest pouczająca, bowiem splatają się w niej próby nieudanej „ucieczki do przodu” oraz ekspansji budowanej na słabych fundamentach kapitałowych, rozpaczliwego poszukiwania kapitału w kieszeniach oszukanych klientów, a w końcu także fałszowania ksiąg i sprawozdań finansowych.
Temat rynku mieszkaniowego w Polsce jest ostatnio niezwykle popularny. Wynika to m.in. z najwyższej w historii liczby oddawanych mieszkań oraz obaw, kiedy dobra koniunktura będzie miała swój kres. Obserwatorów interesuje również jaki wpływ na rynek będzie miało potencjalne spowolnienie w branży.
Problem nierzetelności płatniczej wśród firm pozostaje powszechnym zjawiskiem.
O 11,65% spadło zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych spłacanych we frankach.
W czerwcu 2017 r., w ujęciu liczbowym w porównaniu do roku poprzedniego udzielono więcej kredytów mieszkaniowych i przyznano więcej limitów kredytowych w kontach osobistych.
GUS opublokował raport o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym półroczu 2017 r.
Konto bankowe posiada 83 proc. obywateli naszego kraju. Największy stopień wykluczenia finansowego widać cały czas w grupie osób najstarszych, z wykształceniem podstawowym, bezrobotnych i mieszkańców wsi.
Sprawozdanie z działalności NBP w 2016 roku
Sektor banków spółdzielczych jest stabilny. Banki spółdzielcze, w większości przypadków, spełniają nadzorcze wymogi kapitałowe i płynnościowe. Działaniem wzmacniającym odporność sektora jest stworzenie tzw. systemów ochrony instytucjonalnej (IPS).
Poradnik KNF dla klientów instytucji finansowych

Strony