Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Raporty i analizy KNF

Informacja o sytuacji banków, dostawców usług płatniczych i zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2017 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są raporty nt. sytuacji banków, dostawców usług płatniczych oraz zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2017 r.

raporty dostępne są na: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=58299&p_id=18