Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Wszystko o CRD IV

Proponowane zmiany dyrektywy 2014/59/UE (dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, BRRD)
Pokryzysowe regulacje ostrożnościowe Bazylei III spotkały się ze sprzeciwem sektora bankowego. Od trzech lat regulatorzy zastanawiają się, gdzie rozluźnić gorset bez groźby powrotu zachowań w sektorze finansowym, które były przyczyną kryzysu, i czy można osiągnąć te same cele mniejszym kosztem.
Największy problem wdrażanej unii bankowej to brak wiarygodności spowodowany niestosowaniem jej przepisów. To powód, dla którego wciąż nie wiadomo, czy ma szansę skutecznie działać czy też pozostanie tworem czysto teoretycznym.
Pakiet reform ostrożnościowych dla banków, zwany Bazyleą IV, z powodu silnego wpływu, jaki może mieć na cały sektor, utknął w martwym punkcie.
Sektor finansowy czeka na rozporządzenie Ministra Finansów ws. wykonania dyrektywy CRD IV, zmieniającej zasady wynagrodzeń w bankach. Ma ono zostać podpisane na dniach i wejść w życie 1 maja 2017 r
CRR/CRD IV: publikacja pakietu Banking Reform Package W dniu 23 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała szeroki pakiet reform prawa bankowego - Banking Reform Package . Proponowany pakiet reform obejmuje propozycje nowelizacji czterech aktów prawnych: Rozporządzenia w sprawie wymogów...
State aid: Commission approves Polish scheme for resolution of small commercial and cooperative banks The European Commission has authorised under EU state aid rules a resolution scheme in Poland that could be used for small commercial and cooperative banks with total assets of below €3 billion...
Komisja Europejska przedstawiła kompleksowy pakiet reform w celu dalszego wzmacniania odporności banków w UE. Inicjatywa opiera się na obowiązujących przepisach unijnego prawa bankowego i ma na celu dopełnienie pokryzysowego programu prac regulacyjnych.
KE a dniu 23 listopada przedstawiła propozycje zmian w dyrektywach. Znowelizowane przepisy CRD / CRR będą bardziej proporcjonalne i mniej uciążliwe dla mniejszych instytucji finansowych
Stanowisko Europejskiego Kongresu Finansowego dotyczące propozycji przedstawionej przez Radę Stabilności Finansowej (Financial Stability Board) w dokumencie konsultacyjnym “Guiding Principles on the Temporary Funding Needed to Support the Orderly Resolution of a Global Systemically Important Bank”...

Strony