Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Minister Szyszko i Lasy Państwowe wydadzą wyrok na łosie
Sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa o emeryturach i rentach z FUS.
Sąd Najwyższy przedstawił uzasadnienie uchwały, w której orzekł, że ubezpieczyciele powinni pokrywać z OC rolnika szkody wyrządzone przez psa wykorzystywanego użytkowo w gospodarstwie rolnym.
Według badania „Moralność finansowa Polaków”, prawie co czwarty Polak akceptuje działania, których celem jest uniknięcie spłaty długu.
Sprawa została wykryta dzięki działaniom Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego już w 2015 roku.
Dodaje, że to obecnie największe wyzwanie ekonomiczne przed jakim stoi europejska gospodarka.
W Polsce ten obowiązek obejmie około 300 przedsiębiorstw.
W 2017 r. wzrost polskiej gospodarki przyspieszy do 4,0 procent z 2,7 procent w roku ubiegłym, dzięki konsumpcji prywatnej wspartej dobrą sytuacją na rynku pracy i programem Rodzina 500+.
Stowarzyszeni Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło zawiadomienie do prokuratury wobec Pana Andrzeja Jakubiaka – byłego Przewodniczącego KNF
Duże aglomeracje miejskie w Polsce nie są przygotowane na brak wody pitnej spowodowany zdarzeniami kryzysowymi dotyczącymi systemu wodociągowego.

Strony