Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Głos Izb Gospodarczych

Stanowisko KZBS w przedmiocie ograniczania możliwości skutecznego zabezpieczenia wierzytelności producentów rolnych
KZBS zachęca banki spółdzielcze do udziału w promocji „Dnia Płatności Bezgotówkowych”
Uelastycznienie procedury restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych to według Związku Banków Polskich jeden z kluczowych zapisów ustawy o kredycie hipotecznym, która obowiązuje od 22 lipca br.
Po pierwszym kwartale bieżącego roku w dalszym ciągu obserwujemy niewielką dynamikę wzrostu w obszarze bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych.
Akademia Sportu Klubu Bankowca kolejny raz zaprasza na Regaty o Puchar Związku Banków Polskich.
W dniu 22 lipca wejdą w życie przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która w sposób kompleksowy ureguluje całość rynku kredytów hipotecznych
W dniu 17 lipca br. KZBS po konsultacjach z przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi do projektu Rekomendacji
W dniach 29-30 czerwca br. odbyło się spotkanie Grupy ds. Digitalizacji Banków Spółdzielczych, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB). W dniach 29-30 czerwca br. odbyło się spotkanie Grupy ds. Digitalizacji Banków Spółdzielczych, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB).
Odbyło się dziewiętnaste plenarne posiedzenie Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Grzegorz Flanz w Prezydium
ZBP przypomina, że środowisko bankowe domaga się zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek płaconych przez banki na BFG w części jaka została przeznaczona na wypłatę depozytów klientów SKOK i wsparcia restrukturyzacji SKOK. ZBP przypomina, że środowisko bankowe domaga się zaliczenia kosztów uzyskania przychodów składek płaconych przez banki na BFG w części jaka została przeznaczona na wypłatę depozytów klientów SKOK i wsparcia restrukturyzacji SKOK.

Strony