Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Union Investment

Ile dać dziecku na wakacyjny wyjazd? Wakacyjny wyjazd bez rodziców – kolejny etap dorastania. Mamy zapobiegliwie pakują walizki z całym niezbędnym ekwipunkiem. Dziecku może się zdarzyć zapomnieć na kolonie szczoteczki do zębów albo nawet kąpielówek. Jednak nawet najbardziej roztrzepane nastolatki i...
Od początku swojego istnienia banki spółdzielcze dbają o dobro lokalnych społeczności – także o swoich pracowników, którzy są ich częścią. Jednym z benefitów, który bank może zaoferować swoim pracownikom jest pracowniczy program emerytalny. Czym jest PPE i dlaczego warto go założyć?
Kilkadziesiąt banków spółdzielczych przekonało się już o korzyściach płynących z zainwestowania środków w Fundusz SGB Gotówkowy, który dedykowany jest nie tylko bankom spółdzielczym ale również ich klientom.
Rozmowa z Anną Żelazną, dyrektorem ds. bankowości spółdzielczej Union Investment TFI na temat funduszu typu asset allocation.
"Na GPW najbardziej wyróżniającym się sektorem są obecnie banki. W tym roku indeks WIG-banki urósł już o kilkanaście procent".
SGB Gotówkowy to fundusz pieniężny, który charakteryzuje się wagą ryzyka niższą niż 100%. Jego zmienność jest niewielka, dlatego jest wykorzystywany przez banki spółdzielcze jako płynne i rentowne narzędzie do zarządzania bieżącymi nadwyżkami finansowymi.
SGB Gotówkowy jest zgodny z polityką inwestycyjną banków spółdzielczych i spełnia rygorystyczne wymogi pod względem poziomu ryzyka. To pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny pieniężny, który charakteryzuje się wagą ryzyka niższą niż 100%.
Banki spółdzielcze coraz częściej decydują się na współpracę z towarzystwami funduszy inwestycyjnych w zakresie dystrybucji kont IKE i IKZE. Powodów jest kilka. Jeden z najważniejszych to utrzymujące się od dłuższego czasu niskie stopy procentowe w Polsce - mówi dyr. Anna Żelazna
Obecna sytuacja rynkowa nie sprzyja bankom. Utrzymująca się niepewność, a przede wszystkim niskie stopy procentowe, zniechęcają klientów do lokat. Powoduje także wstrzymanie inwestycji, a więc i akcji kredytowej. W jaki sposób przy obecnie niskich stopach procentowych zwiększyć przychody banku?