Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

PPE - nowoczesny benefit w banku spółdzielczym

PPE – NOWOCZESNY BENEFIT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM
 
Od początku swojego istnienia banki spółdzielcze dbają o dobro lokalnych społeczności – także o swoich pracowników, którzy są ich częścią.  Jednym z benefitów, który bank może zaoferować swoim pracownikom jest pracowniczy program emerytalny.  Czym jest PPE i dlaczego warto go założyć?
 
Pracowniczy program emerytalny jest formą grupowego oszczędzania na emeryturę. Rozwiązanie takie tworzy pracodawca przy udziale pracowników.  Podobnie jak konta IKE i IKZE, o których pisaliśmy wcześniej ( zobacz: https://bs.net.pl/union-investment/ike-i-ikze-rozwiazanie-dla-mlodego-i-dla-emeryta ) i na których Polacy mogą odkładać pieniądze samodzielnie, PPE stanowią część dobrowolnego III filaru emerytalnego. To właśnie dzięki takim rozwiązaniom Polacy mogą liczyć, na wyższą emeryturę w przyszłości. Warto jednak wiedzieć, że to właśnie PPE pod względem zebranych aktywów stanowią najmocniejszy element III filaru. Według danych Ministerstwa Rozwoju wartość zgromadzonych w nich aktywów wynosi aż 13,3 mld zł. Na indywidulnych kontach emerytalnych Polacy zgromadzili dotychczas 6,6 mld zł, a na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego ok. 1,1 mld zł.
 
Pracownicze programy emerytalne są dostępne w kilku wariantach – w tym m.in. 
w bardzo atrakcyjnej dla pracowników formie odprowadzania składek do wybranego funduszu inwestycyjnego. Przy takim rozwiązaniu składkę podstawową do PPE opłaca pracodawca, a każdy pracownik może zadeklarować wnoszenie składki dodatkowej, która będzie pobierana z jego wynagrodzenia. Dzięki temu rozwiązaniu zyskują obie strony: pracodawca zyskuje bardzo atrakcyjny benefit, a pracownik może wpływać na wysokość swojej przyszłej emerytury.
 
Dlaczego bank spółdzielczy powinien założyć PPE? 
– Banki spółdzielcze służą lokalnym społecznościom, z którymi są związane bardzo silnymi więziami. Angażują się w przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym czy infrastrukturalnym. Podobnie, jak o społeczność, banki spółdzielcze dbają o swoich pracowników, przyznając im różne premie i organizując szkolenia – mówi Łukasz Cielniak, dyrektor regionalny ds. bankowości spółdzielczej Union Investment TFI. 
–  Utworzenie PPE w banku byłoby dla pracowników jasnym sygnałem, że zarząd przejmuje się również poziomem ich życia na emeryturze oraz przyszłością ich bliskich, jako że środki zgromadzone w programie są dziedziczone i zwolnione z podatku spadkowego – dodaje.
 
Łukasz Cielniak podkreśla, że pracownicze programy emerytalne są korzystne nie tylko dla pracowników, ale i dla samych pracodawców.
 
Korzyści dla pracodawcy
 • Niższy podatek dochodowy – pracodawca ma możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na zapewnienie prawidłowej realizacji PPE do kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób część kosztów poniesionych na prowadzenie programu pracodawca odzyskuje, odprowadzając niższy podatek dochodowy.
 • Tańsza forma podwyżki – środki wpłacane do programu (składka podstawowa) nie podlegają obciążeniu z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli pracodawca utworzy PPE zamiast podwyższać pensję, poniesie niższe koszty. 
 • Poprawa wizerunku i konkurencyjności firmy – PPE jest istotnym narzędziem polityki kadrowej. Motywuje pracowników do trwałego związania się z pracodawcą, jak również stanowi dodatkowy atut, który pracodawca może wykorzystać, by przyciągnąć do siebie najbardziej utalentowanych kandydatów.
 • Pełny wpływ na formę i parametry programu – pomimo że PPE powstaje przy udziale pracowników, to pracodawca decyduje o najistotniejszych warunkach programu – w szczególności o wysokości składki podstawowej, którą będzie odprowadzał na rzecz uczestników programu. To także pracodawca ostatecznie określa formę i warunki prowadzenia PPE. 
 • Możliwość zawieszenia lub ograniczenia wpłat na PPE – w razie problemów finansowych w firmie pracodawca może skorzystać z możliwości zawieszenia odprowadzania składki podstawowej lub jej ograniczenia.
 • Ograniczona biurokracja przy pełnym wsparciu ze strony TFI – pracodawca może liczyć na pełne wsparcie instytucji finansowej zarządzającej PPE na każdym etapie: począwszy od wyboru formy, przez proces uruchomienia i wdrożenia, a na prowadzeniu programu kończąc.
 • Łatwy i wygodny dostęp – TFI oferuje dostęp online do informacji o wartości rachunku PPE, historii składek oraz wszystkich wniosków związanych z obsługą programu. Wszystko za pomocą jednej, przejrzystej aplikacji. 
 • Bezpieczeństwo – pracownicze programy emerytalne podlegają pełniejszemu nadzorowi KNF niż pozostałe produkty emerytalne i ubezpieczenia grupowe. Nadzorca monitoruje powstanie każdego programu, czuwa nad jego funkcjonowaniem i bada prawidłowość likwidacji PPE.
Korzyści dla pracownika
 • Dodatkowa emerytura – w pełni prywatne, niezależne od świadczeń z ZUS i OFE oszczędności, które podniosą jakość życia pracownika na emeryturze. 
 • Zyski wolne od tzw. podatku Belki – uczestnik pracowniczego programu emerytalnego, podobnie jak posiadacz IKE i IKZE, jest zwolniony z podatku od zysków w momencie wypłaty oszczędności.
 • Przywilej podatkowy dla spadkobierców – spadkobiercy pracownika uczestniczącego w PPE otrzymają całość środków zapisanych na rejestrze i nie zapłacą podatku spadkowego.
 • Elastyczność wypłat – pieniądze zgromadzone w PPE pracownik może wypłacić na emeryturze w dowolnej formie: jednorazowo lub ratalnie.
 • Możliwość transferu środków na IKE lub do innego PPE – przy zmianie pracodawcy lub w sytuacji równoległego zatrudnienia w innej firmie można przenieść zgromadzone oszczędności na rachunek IKE lub do innego PPE.
Gdzie założyć PPE? 
Pracowniczy program emerytalny można założyć w wybranych instytucjach finansowych, np. w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. PPE tworzy się na lata, więc warto powierzyć zarządzanie programem renomowanej, godnej zaufania instytucji. Najlepiej takiej jak Union Investment TFI, która od lat świetnie zna specyfikę banków spółdzielczych. 
 
–  Union Investment TFI to towarzystwo ze spółdzielczymi korzeniami. Jesteśmy częścią Grupy Union Investment założonej przez niemieckie banki spółdzielcze w 1957 roku. Dzięki temu w pełni rozumiemy specyfikę działalności polskich banków spółdzielczych 
i ich zmieniające się potrzeby. Dla nas każdy bank spółdzielczy jest ważny i do każdego podchodzimy indywidualnie, uwzględniając jego oczekiwania i możliwości – mówi Łukasz Cielniak. – Najlepszą rekomendacją jest duża grupa banków spółdzielczych, z którymi 
z sukcesem współpracujemy już od kilkunastu lat – dodaje. 
 
Union Investment TFI zaprasza wszystkie banki spółdzielcze do współpracy przy utworzenia pracowniczego programu emerytalnego. 
 
Szczegółowych informacji udzieli Państwu Łukasz Cielniak, dyrektor regionalny ds. bankowości spółdzielczej: telefon (22) 449 04 49, lcielniak@union-investment.pl.